PRORROGADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO CORRESPONDENTE AO EDITAL N° 001/2014

QL- aviso2